پنج شنبه 24 خرداد ماه 1403
   

  گزارش عملکرد سالیانه مدیریت

گزارش عملکرد سالیانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان چادگان

در سال زراعی 402 401

 

*واحد باغبانی *

 

1- اصلاح ونوسازی باغات بادام آبی و دیم 20  هکتار

2- توسعه باغات بادام آبی و دیم 20 هکتار

3- اصلاح ونوسازی باغات گردو 1 هکتار

4- اصلاح ونوسازی باغات هلو، شلیل و شفتالو 5هکتار

 

*واحد زراعت *

1 – کاشت گندم به روش مکانیزه به میزان 3900 هکتار

2 – اجرای خاکورزی حفاظتی در شهرستان در سطح 3000 هکتار .

3 – کاشت جو با استفاده از ادوات مکانیزاسیون در سطح 1000 هکتار .

4- جايگزيني بذور گواهي شده بجاي بذور خودمصرفي به ميزان 200 تن.

7- نظارت برتوزيع بيش از 4490 تن انواع كودهاي شيميائي بين كشاورزان و بهره برداران شهرستان

10 – توزیع کودهای تقویتی یارانه دار در بین بهره برداران به میزان 200 ( لیتر/کیلو)

11 - کاشت سیب زمینی بذری در سطح 100  هکتار

13 – تعویض بذر حبوبات شامل

لوبیا قرمز 700 کیلوگرم

لوبیا سفید 2300 کیلوگرم

لوبیا چیتی 2500 کیلوگرم

14 – استفاده از بذر کلاس دار در کاشت سیب زمینی 700 هکتار

15-کاشت گندم مادری ارقام اروم، میهن ، پیشگام در سطح 100 هکتار و گندم دیم رقم هشترود و در سطح 15 هکتار

16- کاشت جو مادری ارقام مهتاب در سطح 10 هکتار

17-نظارت بر کاشت مکانیزه لوبیا در سطح 300 هکتار

*واحد حفظ نباتات *

 

1- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پهن برگ گندم و جو 2450 هکتار

2- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با سن غلات 1056 هکتار

3- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سیب زمینی 1700 هکتار

4- نظارت بر عمليات مبارزه  غیر شیمیایی با علفهای هرز سیب زمینی 1500 هکتار

5- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با آفات سیب زمینی 900 هکتار

6- نظارت برعملیات مبارزه غیر شیمیایی با آفات سیب زمینی 800 هکتار

7- نظارت بر عملیات مبارزه با بیماریهای سیب زمینی 900 هکتار

8- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع خیار 202 هکتار

9- نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز مزارع خیار 50 هکتار

10- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات مزارع خیار 300 هکتار

11- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با بیماریهای مزارع خیار 200 هکتار

12 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سایر محصولات جالیزی  30 هکتار

15 - نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز سایر محصولات جالیزی  50 هکتار

16 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات سایر محصولات جالیزی 30 هکتار

17 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سبزیجات مختلف  197 هکتار

18 - نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز سبزیجات مختلف  100 هکتار

19 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات  سبزیجات مختلف 230 هکتار

20 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با بیماری های سبزیجات مختلف 100 هکتار

21 - نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پیاز 118 هکتار

22- نظارت بر عملیات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز پیاز 20 هکتار

23 – نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با آفت پیاز 150 هکتار

24 – نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با بیماری های پیاز 50 هکتار

25- نظارت برعملیات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز باغات 1600  هکتار

26 - نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز باغات 5 هکتار

27- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با آفات باغات 3875  هکتار

28- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با بیماریهای باغات 1556 هکتار

29- نظارت بر مبارزه با انواع جوندگان زیان آور کشاورزی 500  هکتار

30- صدور اطلاعیه های پیش آگاهی  24 مورد

32 – نگارش بروشور فنی 2 مورد

33- اجرای عملیات پیش آگاهی ، مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز باغات در سطح 4000 هکتار

34- اجرای مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) در باغات 1050 هکتار

35- نظارت و بازدید از فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی و ارائه توصیه های فنی لازم در خصوص نگهداري و عرضه سموم به كشاورزان

36-اجرای طرح کنترل تلفیقی کرم خراط در سطح 50 هکتار

*اداره امور اراضي*

1- توقف عمليات ساخت و ساز بناهاي غيرمجاز در سطح اراضی کشاورزی شهرستان 20 مورد

2- طرح 15 مورد پرونده در کمیسیون تقویم املاک شهرستان

3- اخذ حكم تخريب از مراجع قضایی جهت ساخت و سازهای غیرمجاز 3 مورد

4- پاسخ به استعلامات شهرداریها ، دفترخانه ها و بخشداری 1500 مورد

5 – بازدید و نظارت بر طرحهای تبصره 1 و 4 ، 90 مورد

6 – تشکیل پرونده جهت طرحهای تبصره 1 و 4 ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، 85 مورد

7 - پیگیری امور اصلاحات ارضی 11مورد

8 – تشکیل جلسات هماهنگی با شوراهای اسلامی ، شهرداریها ، بخشداری ، ارگانهای خدمات رسان جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و استفاده از پتانسیل سایر ارگانها 1 مورد.

9 - تشکیل جلسات هماهنگی با ارگانهای مرتبط با حفظ کاربری اراضی کشاورزی 1 مورد

10 – صدور مجوزهای تبصره 1 ماده 1 و تبصره 4 ماده 1 ، استخرهای ذخیره آب و ترمیم و نوسازی ساختمانهای باغداری 25 مورد.

11- صدور مجوز های استخر ذخیره آب ، ترمیم و نوسازی و فنس کشی 35 مورد .

 

واحد طرح و برنامه و توسعه بازرگانی در سال زراعی 1402 – 1401

1- پیگیری هزینه کرد اعتبارات تخصیصی شهرستان جهت امور سرمایه گذاری و غیره.

2-ثبت 173 نفر اشتغال جدید در سامانه اشتغال.

3- - معرفی تعداد 6 نفر از متقاضیان دریافت پروانه مشاغل خانگی به اداره کار جهت اخذ پروانه و معرفی 13 طرح از متقاضیان درخواست تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل شهرستان به مبلغ 14000 میلیون ریال جهت دریافت تسهیلات کم بهره.

4- پيگيري در خصوص جذب اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي و ملي و شرکت در كميته برنامه ريزي در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي در محل فرمانداري و تصويب اعتبار .................  ميليون ريال

5-رسیدگی به امور تنظیم بازار و تهیه و تامین اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (8 مورد) – پایش ، رصد و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی بویژه مباحث مربوط به آرد و نان (130 مورد) شرکت در گشت های مشترک بازرسی بازار ( 45 مورد) بازرسی مستمر و روزانه در حوزه آرد و نان (560 مورد)

6-برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار شهرستان در خصوص تهیه و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (8 مورد) )، آرد و نان (13 مورد ) ، شرکت در جلسات کارگروه اقدام مشترک بازار (6 مورد) و جلسات کمیسیون نظارت شهرستان(4 مورد) و جلسات شورای اشتغال و اقتصاد مقاومتی شهرستان(10 مورد)

 

*اداره ترويج*

برگزاری دوره آموزشی مهارتی سربازان – 120 نفر روز

جلسات هم اندیشی بررسی موانع تولید     4 مورد

توزیع نشریان ترویجی                               300 مورد

اطلاع رسانی پیامکی به بهره برداران                      40 مورد 3000 بهره بردار

آموزش های حضوری و چهره به چهره          600 نفر روز

 

*اداره امور دام*

1- نظارت بر بهسازی جایگاه دام 29 مورد (4000 متر مربع)

2- صدور حواله سوخت مرغداریها، دامداریها، گوسفندداریها، گاوداریها 25 مورد

3- بازدید و نظارت بر توزیع نهاده های یارانه ای توسط تعاونی گاوداران 45 مورد

4- نظارت بر انجام عملیات تلقیح مصنوعی 1900 مورد

5- نظارت بر پرداخت تسهیلات بخش توسعه کشاورزی (امور دام) 18 مورد

6- نظارت و بازدید واحدهای پرورش ماهی سردآبی و گرمابی 22 مورد

7- اجرای طرح سرشماری و مشخصات کندو زنبور عسل 50 واحد

8- صدور انواع گواهي به زنبورداران (گواهي تسهيلات – گواهي كوچ و اسکان) 48  مورد

9- اجرای طرح بهبود مدیریت مرغداریهای گوشتی در سطح 1 واحد مرغداری 1 مورد

10- تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات و پاسخ به استعلامات 350 مورد

11- صدور پروانه بهره برداري دامداري كوچك روستائي 40 مورد

12- صدورمجوز نوسازي و بهسازي اماکن دامی 35 مورد

13-تمديد مجوز بهسازي و نوسازي اماکن دامی 120 مورد

14-نظارت بر ساخت و ساز سیلوهای ذرت 8 مورد

15-رها سازی بچه ماهی در دریاچه پشت سد زاینده رود 000/30 قطعه

16- پیگیری صدور شناسنامه های جدید زنبورداری از طریق معاونت بهبود تولیدات دامی واتحادیه تعاونی زنبورداران استان 25 مورد

17- نظارت ، بازدید و پاسخگویی به استعلامات بانکی که از سوی بانکها انجام شده 562 مورد

18- نظارت و بازدید از مکانهای دامداران متقاضی صدور پروانه صنفی که از جانب کمیته امداد و بهزیستی معرفی شده اند ویا به صورت شخصی به اداره اموردام مراجعه کرده اند 175 مورد

19-برگزاری جلسات و اطلاع رسانی و روشهای پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان (4  جلسه)

20- نظارت و سرکشی بر کارگاه فرآوری لبنی تعاونی دامداران شهرستان واقع در شهرک صنعتی چادگان

21- جلسه هویت گذاری دام 12 مورد

*واحد حفظ نباتات *

1- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پهن برگ گندم و جو 2100 هکتار

2- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با سن غلات 1470 هکتار

3- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سیب زمینی 1400 هکتار

4- نظارت بر عمليات مبارزه  غیر شیمیایی با علفهای هرز سیب زمینی 1200 هکتار

5- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با آفات سیب زمینی 750 هکتار

6- نظارت برعملیات مبارزه غیر شیمیایی با آفات سیب زمینی 1200 هکتار

7- نظارت بر عملیات مبارزه با بیماریهای سیب زمینی 1170 هکتار

8- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع خیار 250 هکتار

9- نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز مزارع خیار 100 هکتار

10- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات مزارع خیار 570 هکتار

11- نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با بیماریهای مزارع خیار 300 هکتار

12 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز هندوانه 3 هکتار

13 - نظارت بر عمليات مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز هندوانه 5 هکتار

14 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سایر محصولات جالیزی  15 هکتار

15 - نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز سایر محصولات جالیزی  90 هکتار

16 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات سایر محصولات جالیزی 60 هکتار

17 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز سبزیجات مختلف  190 هکتار

18 - نظارت بر عمليات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز سبزیجات مختلف  200 هکتار

19 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با آفات  سبزیجات مختلف 265 هکتار

20 - نظارت بر عمليات مبارزه شیمیایی با بیماری های سبزیجات مختلف 150 هکتار

21 - نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پیاز 200 هکتار

22- نظارت بر عملیات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز پیاز 150 هکتار

23 – نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با آفت پیاز 250 هکتار

24 – نظارت بر عملیات مبارزه شیمیایی با بیماری های پیاز 100 هکتار

25- نظارت برعملیات مبارزه غیر شیمیایی با علفهای هرز باغات 2260 هکتار

26 - نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز باغات 40 هکتار

27- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با آفات باغات 3291  هکتار

28- نظارت برعملیات مبارزه شیمیایی با بیماریهای باغات 1665 هکتار

29- نظارت بر مبارزه با انواع جوندگان زیان آور کشاورزی 300  هکتار

30- صدور اطلاعیه های پیش آگاهی  24 مورد

32 – نگارش بروشور فنی 2 مورد

33- اجرای عملیات پیش آگاهی ، مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز باغات در سطح 3000 هکتار

34- اجرای مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) در باغات 250 هکتار

35- نظارت و بازدید از فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی و ارائه توصیه های فنی لازم در خصوص نگهداري و عرضه سموم به كشاورزان

36-اجرای طرح کنترل تلفیقی کرم خراط در سطح 50 هکتار

*امور زیربنایی*

1-مطالعه ، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری = 298 هکتار با اعتبار 55 میلیارد ریال

2- مرمت و بازسازی قنوات=4 رشته با اعتبار 3500 میلیون ریال

3- احداث استخر ذخیره آب کشاورزی = 8 مورد با اعتبار 4500 میلیون ریال

 

*واحدهاي مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي*

1 – راستی آزمایی متقاضیان دریافت سوخت 600 مورد

2- معرفی متقاضیان به بانک جهت اخذ تسهیلات توسعه مکانیزاسیون به مبلغ 17624 میلیون ریال

3- سوخت توزیع شده در بخش کشاورزی شهرستان 3964505 لیتر

4- نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت غلات در سطح شهرستان 1800 هکتار

5- نظارت بر کاشت ،داشت و برداشت سیب زمینی در سطح شهرستان 250 هکتار

6- نظارت بر کاشت و داشت و برداشت علوفه در شهرستان 100 هکتار

7- برگزاری کلاسهای آموزشی در رابطه با کشاورزی حفاظتی 4 مورد

8- راستی آزمایی و بررسی مصرف کنندگان خرد و کلان سوخت توسط کمیته سوخت شهرستان 200 مورد

9- بررسی و بازدید از صنایع تبدیلی شهرستان و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی برای واحدهای مربوطه4مورد

ات=4 رشته با اعتبار 3500 میلیون ریال

3- احداث استخر ذخیره آب کشاورزی = 8 مورد با اعتبار 4500 میلیون ریال

 

*واحدهاي مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي*

1 – راستی آزمایی متقاضیان دریافت سوخت 600 مورد

2- معرفی متقاضیان به بانک جهت اخذ تسهیلات توسعه مکانیزاسیون به مبلغ 17624 میلیون ریال

3- سوخت توزیع شده در بخش کشاورزی شهرستان 3964505 لیتر

4- نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت غلات در سطح شهرستان 1800 هکتار

5- نظارت بر کاشت ،داشت و برداشت سیب زمینی در سطح شهرستان 250 هکتار

6- نظارت بر کاشت و داشت و برداشت علوفه در شهرستان 100 هکتار

7- برگزاری کلاسهای آموزشی در رابطه با کشاورزی حفاظتی 4 مورد

8- راستی آزمایی و بررسی مصرف کنندگان خرد و کلان سوخت توسط کمیته سوخت شهرستان 200 مورد

9- بررسی و بازدید از صنایع تبدیلی شهرستان و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی برای واحدهای مربوطه4مورد

ورود |عضويت
  جستجو در اخبار
جستجو 

  نظرسنجي
نظر شما در مورد پرتال مدیریت جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 82

عالی : 51%
خوب : 6%
متوسط : 4%
ضعیف : 39%

  ارسال  
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 122
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 122

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2563117
Visitors بازديد هاي امروز: 45
Visitors بازديد هاي ديروز: 1898

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/03/24 جهاد کشاورزی شهرستان چادگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا